2019/09/05 ศาลฏีกา ยกฟ้อง ASTV News 1 Website : http://news1live.com/ YOUTUBE : https://www.youtube.com/NEWS1VDO Facebook : https://www.facebook.com/MGRNEWS1 TWITTER : https://twitter.com/newsonechannel instragram : https://www.instagram.com/news1channel More info on ศาลฏีกา…