आफ्नो स्वार्थलाइ छोडेर याक्थुङहरुको समाज उत्थानमा एक ढिक्को भएर लागौ I एकले अर्कालाई घोच्ने र पेल्ने काम छोडौ I

More info on हाम्रा चिहान र फोटाहरुमा थुकाइ नहोस II गुरु आत्मानन्द र तुतु काइँलालाइ संदेश II DR. MAROHANG LIMBU

Leave a Reply